Voor wie

De individuele begeleiding is voor tieners, jong volwassenen, volwassenen en mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking. De individuele begeleiding wordt afgestemd op jouw hulpvraag. Of je nu tiener, volwassen of lichamelijk/verstandelijk beperkt bent, het gesprek wordt afgestemd op jouw mogelijkheden en naar jouw wensen. Jij staat centraal en bepaalt welke richting we op gaan. Samen gaan we op zoek naar jouw innerlijke kracht, zodat we samen antwoorden kunnen vinden op jouw hulpvragen.

Daarnaast vind ik het als hulpverlener van belang dat jij een vertrouwd gevoel hebt bij onze samenwerking. Het is van belang dat jij je tijdens de gesprekken op je gemak voelt, hierdoor kunnen we een vertrouwensband opbouwen.

Soms loop ik letterlijk door jouw hulpvraag door samen te gaan wandelen. Wandel coaching is een goede manier om dat wat vast zit weer in beweging te brengen. Door te wandelen gaat je lichaam stromen en waait de wind door je hoofd. Dit verruimt het denken én het voelen.

Verstandelijk/lichamelijk beperkten

In mijn praktijk bied ik ook hulp aan verstandelijke/lichamelijk beperkten. Hiermee heb ik reeds 37 jaar ervaring als persoonlijk begeleidster met zowel jongeren als volwassenen. De begeleiding bestond uit persoonlijke zorg, begeleiden van de cliënt op allerlei vlakken zoals dagbesteding, financiën, vrije tijdsbesteding etc.. Naast deze ervaring heb ik tijdens mijn opleiding maatschappelijk werkster, stage gelopen als ambulant begeleidster bij (jong-)volwassenen met een psychiatrische stoornis. Door deze kennis en ervaring kan ik me goed inleven in de hulpvraag van jou.

1 keer in de drie weken heb ik ’n gesprek met Marian.
Marian luistert naar mijn vragen en dan kijken we samen hoe
wij dit samen kunnen oplossen.
Ik vind dat Marian goed kan luisteren.

Ook is het zo dat wij elkaar goed begrijpen en aanvoelen.
Wij maken afspraken met elkaar,
en kunnen elkaar hierin goed vertrouwen.

Ik vind het erg fijn dat de gesprekken met Marian
plaats vinden in een voor mij vertrouwde omgeving.